Vážení uživatelé,
ke dni 01. 03. 2024 bude ukončen provoz portálu spechato.cz. Od tohoto data nebude možné vkládat nové inzeráty ani stávající inzeráty zvýrazňovat, inzeráty zveřejněné před tímto datem však budou zveřejněné po dalších 30 dnů.

Po uplynutí 30 dnů ode dne 01. 03. 2024 bude stránka spechato.cz nevratně smazána, a to včetně všech inzerátů, osobních údajů uživatelů poskytnutých portálu v souvislosti s registracemi uživatelských účtů a případných záloh těchto údajů.

Děkujeme za pochopení

Virtuálne sídlo Bratislava | spěcháto.cz - bazar, inzerce zdarma

Virtuálne sídlo Bratislava, foto 1 Obchod a služby, Finanční služby | spěcháto.cz - bazar, inzerce zdarma

Účtovníctvo je disciplína, ktorá sa zaoberá zaznamenávaním, triedením, spracovaním a interpretáciou finančných informácií o hospodárskej činnosti subjektu (fyzickej osoby, firmy, organizácie atď.). Cieľom účtovníctva je zabezpečiť transparentnosť a presnosť finančných záznamov pre potreby vedenia a monitorovania hospodárskej činnosti subjektu, ako aj pre potreby vnútorného a externého zhodnocovania.
Veľmi radi odpovieme na Vaše otázky na tel.čísle :
0903141959- Milan Novák
https://www.8888.sk/
Existuje niekoľko foriem účtovníctva, vrátane:
1. Manažérske účtovníctvo: Táto forma sa zameriava na vnútorné potreby manažmentu. Cieľom je poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné na riadenie podniku a rozhodovanie o jeho budúcej činnosti.
2. Finančné účtovníctvo: Táto forma sa zameriava na správu a prezentáciu finančných informácií externým zainteresovaným stranám, ako sú akcionári, veritelia a orgány regulujúce finančné trhy.
3. Daňové účtovníctvo: Slúži na výpočet a platenie daní podľa miestnych právnych predpisov.
4. Nákladové účtovníctvo: Funguje tak, že sleduje a hodnotí náklady spojené s výrobou výrobkov alebo poskytovaním služieb.
V mnohých krajinách existujú štandardy účtovníctva, ktoré určujú, ako by mali byť finančné informácie zaznamenávané a spracovávané. Príkladom sú Medzinárodné účtovné štandardy (MÚS) alebo Všeobecne akceptované účtovné zásady (GAAP) v Spojených štátoch.
Dôležitou súčasťou účtovníctva je používanie účtovných záznamov, ktoré zahrňujú účtovné knihy, účtovné zápisy, výkazy zisku a strát, rozvahu a ďalšie dokumenty.
Účtovníctvo je nevyhnutelnou súčasťou riadenia akéhokoľvek podniku alebo organizácie, a je kľúčové pre hospodárske rozhodovanie, kontrolu a reporting.

Podobné inzeráty

Virtuálne sídlo Bratislava

Virtuálne sídlo v Bratislave je služba, ktorú poskytujú spoločnosti, ktoré umožňujú firmám a podnikateľom využívať adresu v Bratislave ako svoje oficiálne sídlo. Táto služba je užitočná pre firmy, kto... Cena: 3 Kč

Virtuálne sídlo Bratislava, živnosť

Živnosť je forma podnikania, ktorá je v mnohých krajinách populárna a umožňuje jednotlivcom a malým podnikateľom legálne vykonávať svoju činnosť. Táto forma podnikania je všeobecne považovaná za jedno... Cena: 3 Kč
3 Kč

Kategorie: Obchod a služby / Finanční služby
Město: Praha
Obnoveno: 8.1.2024
Prodejce: Dávid Majcher
ID: 2440086

Dávid Majcher
Telefon: 094 XXX Ukázat celé
Poslat zprávu prodejci Rozbalit

Dbejte na bezpečnost!
Neplaťte předem, například za dopravu. Nesdělujte svoji adresu ani telefonní číslo při prvním kontaktu. Zjistěte více o bezpečnosti!

Share Share Share